Advokat

Advokat Jovana I. Šubarić, rođena 31.07.1989.godine u Beogradu.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012.godine, nakon čega je na istom fakultetu završila master akademske studije krivičnopravnog modula.

Advokaturom se bavi počev od 2012.godine, pa nakon obavljenog pripravničkog staža u advokatskoj kancelariji „Lečić-Pajić“ u Beogradu i stečenih znanja iz svih oblasti advokature, sa akcentom na oblast privrednog prava, 2015.godine polaže pravosudni i advokatski ispit i otpočinje samostalno bavljenje advokaturom.

Poseduje sertifikat za zastupanje maloletnih lica.

Pripravnici

  • Sanja Đukanović

Advokatski pripravnik

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine. Tokom studija osvojila je nekoliko debatnih turnira na kojima se debatovalo po britanskom parlamentarnom modelu debate, i bila polaznik seminara iz oblasti međunarodnog prava u sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi i Beču. Govori engleski jezik. Nakon završenih studija pripravnički sraž je obavljala u Trećem Osnovnom sudu u Beogradu.

Od 2019. godine je upisana u Imenik advokatskih pripravnika Beograda.

  • Jovana Ilić

Advokatski pripravnik

Rođena 05.08.1992. godine u Beogradu.Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine.

Pripravnik je u kancelariji Jovane Šubarić od maja 2020, u okviru koje se specijalizuje za oblast privrednog i krivičnog prava. Takođe, u sveri njenog interesovanja su imovinsko pravni i naslednopravni odnosi.

  • Stefan Blagojević

Advokatski pripravnik

Rođen je 13.09.1993. godine u Prištini. Završio Osnovnu školu “Vuk Karadžić” u Sočanici, opština Leposavić, 2008. godine. Gimnaziju, prirodno – matematički smer, završio 2012. godine. u Leposaviću.Završio osnovne studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dana 27.04.2017. godine, trenutno na Master akademskim studijama u Kosovskoj Mitrovici. Stručnu praksu u opštinskoj upravi opštine Leposavić obavljao u periodu od 01.08.2018. godine do 31.07.2019. godine. Advokatsko pripravničku vežbu u advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, obavljao u periodu od 06.12.2019. do 27.01.2020. godine. Govori Engleski jezik.

Od dana 05.03.2020. godine advokatsko pripravničku vežbu obavlja kod Šubarić Jovane, advokata u Beogradu.

  • Nikola Vranić

Advokatski pripravnik

Rođen u Beogradu, 05.11.1994. godine. Diplomirao na Pravnom Fakultetu Univerziteta „Union“ u Beogradu 2020. godine.
Obavljao stručnu praksu u Drugom osnovnom sudu u Beogradu, Krivično odeljenje, u periodu Mart-April 2019. godine, i u Gradskom Javnom pravobranilaštvu u periodu Oktobar-Novembar 2019. godine.

Upisan u imenik advokatskih pripravnika u maju 2020. godine.

Kancelarija

Advokatska kancelarija Šubarić pruža svojim klijentima usluge iz gotovo svih oblasti prava rukovodeći se principom da  sa klijentom zajednički definišemo cilj i predlažemo najbolja pravna rešenja imajući u vidu pravnu problematiku i konkretno činjenično stanje. Naše vrednosti se zasnivaju na društvenoj odgovornosti, profesionalizmu, otvorenom odnosu prema klijentu kao iznalaženju najpovoljnijeg rešenja uključujući i vansudsko rešenje sporova
kao alternativa dugotrajnim i iscrpljujućim sudskim postupcima.
Svakom predmetu pristupamo sistemski i analitično u skladu sa potrebama svakog pojedinačnog klijenta i njegovog konkretnog slučaja.

Kancelarija pruža svojim klijentima pravnu pomoć u sledećim oblastima prava:

– Zastupanje u krivičnim postupcima,

– Usluge iz oblasti kompanijskog prava koje podrazumevaju advokatske savete o načinu osnivanja svih oblika privrednih društava i njihovih predstavništava, donošenju svih neophodnih akata u poslovanju, sprovođenju svih statusnih promena, kao i promena pravne forme

– Usluge koje pružamo poslodavcima, kao i zaposlenima i sindikatima u vezi
radnopravnih odnosa, učestvujemo u izradi svih radno pravnih akata, počev od pravilnika o radu, kolektivnih ugovora , ugovora o radu, pravilnika o bezbednosti i zaštiti na radu I drugih pravnih akata,

– Usluge iz oblasti nekretnina koje podrazumevaju analizu dokumentacije, kao i
sačinjavanje različitih vrsta ugovora prilikom kupoprodaja nepokretnosti, kao i drugih vrsta ugovora u vezi sa nepokretnostima, zastupanje klijenata pred katastrom nepokretnosti,

– Usluge iz oblasti prinudne naplate potraživanja – vansudske, kao i u sudskom postupku na različitim predmetima i sredstvima izvršenja,

– Zastupanje klijenata pred svim upravnim organima, kao i Upravnim sudom.

Reference

Kompanije sa kojima smo osvarili uspešnu saradnju:

GEM Company d.o.o. Beograd

Agrorit d.o.o. Melenci

Nezavisni policijski sindikat Srbije

EMI Pharm d.o.o Beograd

Digital 3md d.o.o. Beograd

Univerzal Veličković d.o.o. Zaječar

SDB SECURITY D.O.O. BEOGRAD

TAKOLAND D.O.O. BEOGRAD

YU ALOE D.O.O. BEOGRAD

G2-S.A.E. DOO NOVI SAD

D&A STOJANOVIĆ TRANS D.O.O.

PIVAČ-TRANSPORTI D.O.O. NOVI SAD

DANICA SEKULIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA RADNJA ZA DRUMSKI PREVOZ TERETA TELEFITTER ZRENJANIN

i mnoge druge…

Kontakt

Advokatska kancelarija Šubarić

adresa: Braće Jerković br. 137, lokal broj 6 P

e-mail: advsubaric@gmail.com

telefon: 061/6640464