Advokat

Advokat Jovana I. Šubarić, rođena 31.07.1989.godine u Beogradu.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012.godine, nakon čega je na istom fakultetu završila master akademske studije krivičnopravnog modula.

Advokaturom se bavi počev od 2012.godine, pa nakon obavljenog pripravničkog staža u advokatskoj kancelariji „Lečić-Pajić“ u Beogradu i stečenih znanja iz svih oblasti advokature, sa akcentom na oblast privrednog prava, 2015.godine polaže pravosudni i advokatski ispit i otpočinje samostalno bavljenje advokaturom.

Poseduje sertifikat za zastupanje maloletnih lica.

Kancelarija

Advokatska kancelarija Šubarić pruža svojim klijentima usluge iz gotovo svih oblasti prava rukovodeći se principom da  sa klijentom zajednički definišemo cilj i predlažemo najbolja pravna rešenja imajući u vidu pravnu problematiku i konkretno činjenično stanje. Naše vrednosti se zasnivaju na društvenoj odgovornosti, profesionalizmu, otvorenom odnosu prema klijentu kao iznalaženju najpovoljnijeg rešenja uključujući i vansudsko rešenje sporova
kao alternativa dugotrajnim i iscrpljujućim sudskim postupcima.
Svakom predmetu pristupamo sistemski i analitično u skladu sa potrebama svakog pojedinačnog klijenta i njegovog konkretnog slučaja.

Kancelarija pruža svojim klijentima pravnu pomoć u sledećim oblastima prava:

– Zastupanje u krivičnim postupcima,

– Usluge iz oblasti kompanijskog prava koje podrazumevaju advokatske savete o načinu osnivanja svih oblika privrednih društava i njihovih predstavništava, donošenju svih neophodnih akata u poslovanju, sprovođenju svih statusnih promena, kao i promena pravne forme

– Usluge koje pružamo poslodavcima, kao i zaposlenima i sindikatima u vezi
radnopravnih odnosa, učestvujemo u izradi svih radno pravnih akata, počev od pravilnika o radu, kolektivnih ugovora , ugovora o radu, pravilnika o bezbednosti i zaštiti na radu I drugih pravnih akata,

– Usluge iz oblasti nekretnina koje podrazumevaju analizu dokumentacije, kao i
sačinjavanje različitih vrsta ugovora prilikom kupoprodaja nepokretnosti, kao i drugih vrsta ugovora u vezi sa nepokretnostima, zastupanje klijenata pred katastrom nepokretnosti,

– Usluge iz oblasti prinudne naplate potraživanja – vansudske, kao i u sudskom postupku na različitim predmetima i sredstvima izvršenja,

– Zastupanje klijenata pred svim upravnim organima, kao i Upravnim sudom.

Reference

Kompanije sa kojima smo osvarili uspešnu saradnju:

GEM Company d.o.o. Beograd

Agrorit d.o.o. Melenci

Nezavisni policijski sindikat Srbije

EMI Pharm d.o.o Beograd

Digital 3md d.o.o. Beograd

Univerzal Veličković d.o.o. Zaječar

SDB SECURITY D.O.O. BEOGRAD

TAKOLAND D.O.O. BEOGRAD

YU ALOE D.O.O. BEOGRAD

G2-S.A.E. DOO NOVI SAD

D&A STOJANOVIĆ TRANS D.O.O.

PIVAČ-TRANSPORTI D.O.O. NOVI SAD

DANICA SEKULIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA RADNJA ZA DRUMSKI PREVOZ TERETA TELEFITTER ZRENJANIN

i mnoge druge…

Kontakt

Advokatska kancelarija Šubarić

adresa: Braće Jerković br. 137, lokal broj 6 P

e-mail: advsubaric@gmail.com

telefon: 061/6640464